4t ESO - I després de 4t d’ESO, què?

A 4t d’ESO s’acaba l’etapa d’obligatorietat escolar. Les Alzines considera que és molt important que tant alumnes com pares estiguin ben informats de les diferents opcions que tindran a partir d’ara. Hem planificat una sèrie de sessions i activitats.


 19 de gener - La coordinadora de Batxillerat explicarà, a les alumnes de 4t d'ESO, quines opcions tenen a l'acabar aquesta etapa. Es donarà informació específica del Batxillerat Nacional i Internacional a Les Alzines.

A partir del 22 de gener i durant el mes de febrer -  Les alumnes de 4t d’ESO podran fer d’oients a les assignatures de modalitat a les quals vulguin assistir. Aquesta activitat pretén que les alumnes vegin en directe la realitat de l’assignatura i puguin resoldre possibles dubtes.

1a setmana de febrer - Sessió explicativa a les alumnes de 4t d’ESO sobre el Batxillerat Internacional i taula rodona amb alumnes del Batxillerat Internacional.

23 de febrer - Portes obertes a Les Alzines. Tots els pares de 4t d’ESO i les alumnes que ho desitgin podran fer un tour per les aules i instal·lacions de Batxillerat. Al finalitzar, hi haurà una sessió informativa sobre el Batxillerat Nacional i Internacional a Les Alzines.

21 de març - Sessió d’orientació post 4t d’ESO a càrrec d’Isabel Béjar per a pares i alumnes (dins de la reunió de pares prevista per aquest dia).

Seguidament, repetició de la sessió informativa sobre el Batxillerat Nacional i Internacional a Les Alzines, per als que no hagin pogut assistir el dia de portes obertes.

23 de març - Taules rodones d’orientació dirigides a les alumnes de 4t d'ESO, amb exalumnes de l’escola.


Us recomanem també que entreu a la pàgina web Unportal, on trobareu molta informació que també us pot ajudar. Per tal d’accedir a tota la informació possible, Les Alzines té el següent codi:

e-mail: [email protected]

contrasenya: alz17


Qualsevol dubte, podeu preguntar a les vostres preceptores.

En 4º de ESO se acaba la etapa de obligatoriedad escolar. Les Alzines considera que es muy importante que tanto las alumnas como los padres estén bien informados de las diferentes opciones que tendrán a partir de ahora. Por este motivo, este año hemos planificado una serie de sesiones y actividades.

19 de enero - La coordinadora de Bachillerato explicará, a las alumnas de 4º de ESO, qué opciones tienen al terminar esta etapa. Se dará información específica del Bachillerato Nacional e Internacional en Les Alzines.

A partir del 22 de enero y durante el mes de febrero - Las alumnas de 4º de ESO podrán hacer de oyentes en las asignaturas de modalidad a las que quieran asistir. Esta actividad pretende que las alumnas vean en directo la realidad de la asignatura y puedan resolver posibles dudas.

1ª semana de febrero - Sesión explicativa a las alumnas de 4º de ESO sobre el Bachillerato Internacional y mesa redonda con alumnas del Bachillerato Internacional.

23 de febrero - Puertas abiertas de Les Alzines. Todos los padres de 4º de ESO y las alumnas que lo deseen podrán hacer un tour por las aulas e instalaciones de Bachillerato. Al finalizar, habrá una sesión informativa sobre el Bachillerato Nacional e Internacional a Les Alzines.

21 de marzo - Sesión de orientación post 4º de ESO a cargo de Isabel Béjar para padres y alumnas (en la reunión de padres prevista para ese día).

Seguidamente, repetición de la sesión informativa sobre el Bachillerato Nacional e Internacional en Les Alzines, para quienes no hayan podido asistir el día de las puertas abiertas.

23 de marzo - Mesas redondas de orientación dirigidas a las alumnas de 4º de ESO, con ex alumnas de la escuela.

Recomendamos también entrar en la página web Unportal, donde encontraréis mucha información que también os puede ayudar. Para acceder a toda la información posible, Les Alzines tiene el siguiente código:

e-mail: [email protected] 

contraseña: alz17

 

Cualquier duda, podéis preguntar a la preceptora.


Noticia
Articles relacionats