1r ESO - Procediment de matriculació i condicions econòmiques Diploma Dual

És imprescindible fer el registre de matriculació en línia a l’adreça que s’indica

Benvolguda família,

En aquest document trobareu el format i procediment de matriculació i les condicions econòmiques (clicar aquí) del programa de doble titulació Diploma Dual que oferirem a partir del proper curs 2021/2022 per a les alumnes de la nostra escola.

És imprescindible que, a més d’aquest document, feu el registre de matriculació en línia a l’adreça que s’indica al final del document.

Un cop registrats, rebreu un correu electrònic des d’Academica amb el document oficial, que ens haureu de fer arribar signat, juntament amb aquest document que us remetem des de l’escola.

Des del nostre centre veiem aquest programa com un èxit per a les nostres alumnes que estiguin compromeses amb els seus estudis i que decideixin fer un esforç per aconseguir noves fites. Per aquest motiu, des de la nostra institució hem decidit donar suport al compromís de les estudiants, aportant unes condicions i avantatges per a la realització d’aquests estudis de doble titulació, que es mantindran fins que finalitzi el programa. Qualsevol canvi que es produeixi en aquests avantatges i condicions durant els cursos vinents només afectarà les alumnes que comencin el programa en aquell curs.

És per això que en aquest document d’inscripció s’inclou una taula de “Condicions econòmiques des de l’escola“ que no queda reflectida en el document de registre en línia d’Academica, ja que Academica factura els imports en les dates i forma reflectits a la taula “Condicions oficials”.

D’aquesta manera Academica facturarà a la nostra entitat escolar els imports en les formes i dates establertes pel programa, i des de l’escola us facturarem a les famílies aplicant les condicions i avantatges que aportem a les nostres alumnes i que estan detallades en aquest document que us enviem.

Competència global
Noticia