1r, 2n i 3r ESO - Normativa ús mòbil

Absolutament prohibit portar mòbils o altres dispositius interactius a l’escola

Benvolgudes famílies,

Des d’inici de curs a l’escola hem tingut uns quants incidents relacionats amb el mal ús de dispositius mòbils per part de les alumnes. De fet, ja anteriorment us vàrem fer arribar un comunicat anunciant un possible enduriment de les mesures, si ho consideràvem oportú.

És un tema que ens preocupa i sabem que també preocupa moltes famílies, perquè així ens ho heu traslladat.

Davant aquesta situació, i sempre pensant en el bé de les nostres alumnes, des de l’escola s’ha decidit modificar la normativa vigent pel que fa als cursos de 1r., 2n. i 3r. d’ESO i determinar que estarà absolutament prohibit portar mòbils o altres dispositius interactius a l’escola a partir del dia 1 de març de 2021. D’aquesta manera, l’incompliment d’aquesta mesura serà considerada falta greu i s’aplicaran les mesures corresponents recollides al NOFC. (Normativa que teniu publicada al web de l’escola)

Aquesta nova normativa, com qualsevol altra, ha estat aprovada pel Consell Escolar de l’escola.

Aquelles famílies que considerin absolutament imprescindible que les seves filles portin el mòbil a l’escola pel motiu que creguin oportú, caldrà que signin l’autorització paterna que trobareu al final del document, en què es comprometran a seguir la normativa que es detalla a continuació.

        1- Tot i portar el mòbil a l’escola, no es podrà utilitzar des de les 8:30h. fins a les 17.30h. a dins del recinte escolar (dins i fora dels edificis).

        2- Les alumnes hauran d’entregar-lo a les 9h. dins una bossa de plàstic tancada amb zip, que la proporcionarà l’escola, marcada amb el nom, i se li retornarà al finalitzar l’última classe de la tarda. Aquest mòbil serà custodiat respectant les mesures covid.

        3- Qualsevol incompliment d’aquesta normativa específica, també representarà una falta greu amb les mesures corresponents, com s’ha mencionat anteriorment.

        4- L’escola no es farà responsable del desperfecte o sostracció de qualsevol dispositiu, ja que la família ha decidit que l’alumna el porti a l’escola, i així ho ha manifestat signant una autorització paterna.

No cal dir que qualsevol dubte o suggeriment, restem a la vostra disposició i recordem que entre tots estem formant les vostres filles i això a vegades implica prendre decisions que d’entrada no són fàcils, però que esperem que reverteixin en positiu i sempre comptant amb el vostre suport.

Autorització paterna

Atentament. 


Nuria Vilà

Sotsdirectora d'ESO i Batxillerat


Competència global
Noticia